Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. przystąpienia GMS do programu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE

Numer: 2890
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/07/16

Szanowny Panie Prezydencie,

Jak wynika z Raportu NIK dot. dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży z 2020r. problemy zdrowia psychicznego w Polsce narastają i są wynikiem wielu czynników- globalizacji, warunków społeczno-ekonomicznych, trudności okresu dorastania czy problemów życia rodzinnego. W tym samym raporcie czytamy, iż w Polsce 9 proc. Dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli ok. 630 tys. uczniów wymaga pomocy systemu lecznictwa psychicznego i psychologicznego. Problem ten dodatkowo pogłębiła sytuacja związana z Pandemią COVID – 19 oraz ciągłymi zmianami w organizacji pracy szkół. W świetle powyższych faktów poprawa dostępności dzieci do profesjonalnej opieki psychologicznej wydaje się kluczowa w celu poprawy sytuacji.
Odpowiedzią na narastający problem zdrowia psychicznego młodzieży jest stworzony z inicjatywy Radnego Wojciecha Dorżynkiewicza przez Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza i Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego program grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE wspófinansowany przez UE zakładający dofinansowanie etatów dla psychologów w jednostkach samorządu terytorialnego tj. szkoły i placówki oświatowe. Budżet programu to 16 500 000 zł. Termin pierwszego naboru wniosków na przedmiotowy program minął 25.06.2021r. w związku z czym prosimy o informację:
1. Czy GMS przystąpiła do programu?
2. Jeżeli nie, dlaczego?
3. Czy GMS planuje wziąć udziału w kolejnych naborach?
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/07/16, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/07/16 08:52:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/07/16 08:52:38 nowa pozycja