Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. Świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy”

Numer: 2675
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2021/05/28

Świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy”, przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem, poprzez:
1) umieszczenie dziecka w żłobku prowadzonym przez podmiot niepubliczny;
2) umieszczenie dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez podmiot niepubliczny;
3) powierzenie opieki nad dzieckiem niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej;
4) sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna zatrudnionego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Bon Opiekuńczy przysługuje Rodzicom mającym na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia, którzy spełniają określone w uchwale warunki. Najbardziej ograniczającym w uzyskaniu świadczenia pieniężnego jest kryterium dochodowe na członka rodziny, które na dzień złożenia wniosku nie może przekroczyć:
1. a) kwoty 2065,58* zł w przypadku Rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko,
2. b) kwoty 2364,35* zł w przypadku Rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci;
W przypadku rodziny mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.

Od momentu ostatniego podwyższenie kwoty kryterium dochodowego znacząco wzrosło m.in. minimalne wynagrodzenia za pracę. Kwota najniższego wynagrodzenia wzrosła do 2800 zł brutto. Utrzymanie dotychczasowego poziomu kryterium dochodowego z dużym prawdopodobieństwem wyeliminowałoby z możliwości pobierania świadczenia rodziny z 1 dzieckiem.

Warto nadmienić, że na ostatniej sesji Rady Miasta Gdańsk uległo zwiększono kryterium dochodowe brane pod uwagę przy przyznawaniu Bonu Żłobkowego do 2800 zł brutto na osobę dla wszystkich rodzin oraz rezygnowano z kryterium dochodowego dla rodzin, których członek jest osobą z niepełnosprawnością.

Zwiększanie dostępu do opieki żłobkowej to także zadbanie o osoby, które w innym przypadku musiałyby zrezygnować z pracy. Najczęściej są to kobiety. Miasto Szczecin nieustannie podejmuje działania związane ze zwiększeniem dostępnej liczby miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3, których efektem będzie powstanie nowych miejsc opieki przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Przygodnej. Jednak dzisiejsze potrzeby w punktach publicznych znacząco przewyższają możliwości. Dlatego warto wspierać takie instrumenty finansowe, jak Bon Opiekuńczy, który pozwala rodzinom na poszukiwanie dogodnych miejsc poza tymi stworzonymi przez samorząd.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

1.Proszę o przedstawienie liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Miasto Szczecin z podziałem na żłobki publiczne, niepubliczne, kluby dziecięce, dziennych opiekunów.

2.Ile w Gminie Miasto Szczecin jest dzieci w wieku od 13 do 36 miesiąca życia?

3.Ilu rodziców obecnie korzysta z Bonu Opiekuńczego? Proszę o wskazania z podziałem na:
żłobki niepubliczne, klubiki dziecięce, nianie oraz opiekuna dziennego

4. Jaki byłby potencjalny koszt zwiększenia kryterium dochód na członka rodziny przy przyznawaniu świadczenia Bonu Opiekuńczego do kwoty 2500-2800 zł dla wszystkich rodzin biorąc pod uwagę liczbę miejsc świadczonych w niepublicznych formach opieki?

5. Czy analizowana była możliwość zniesienia progów dochodowych dla rodzin, w których jeden z członków ma orzeczenie o niepełnosprawności oraz umożliwienie przyjmowania świadczenia dla rodziców, którzy przyjmują świadczenia pielęgnacyjne.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/05/28, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/05/28 14:23:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/05/28 14:23:38 nowa pozycja