Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Biologii w Zesole Szkół Sportowych w Szczecinie


 

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA BIOLOGII

w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

ul. Małopolska 22, 70-515  Szczecin

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Liczba wakatów: 1
  • Liczba godzin tygodniowo:  22
  • Informacje o wakacie: umowa na czas określony  z możliwością przedłużenia od nowego roku szkolnego
  • Biologia ( XII Liceum Ogólnokształcące)
  • Wymagane wykształcenie: studia magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
 • Termin świadczenia pracy: 02.11.2021
 • Ważność ogłoszenia: do 31.10.2021

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ placówki: Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-515 szczecin
 • Ulica: Małopolska 22
 • Telefon: 914335897
 • E mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl

CV z listem motywacyjnym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na powyższy adres mailowy

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin e-mailowo: ekretariat@lo12.szczecin.pl                                                oraz telefonicznie: 91 433 58 97.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl                   oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 31.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/22 15:13:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/22 15:13:41 nowa pozycja