Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79550033

Aktualna strona: 52545

Wydrukowano: 2374

Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2019
DYREKTORA WYDZIAŁU OŚWIATY
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, a także w sprawach opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie § 25 pkt. 6 i 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu usprawnienia skutecznego egzekwowania niezapłaconych w terminie należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w kontekście sprawowania nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę Miasto Szczecin, wprowadzam Instrukcję windykacyjną dotyczącą należności z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z usług w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, o których mowa w Uchwale Nr XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. oraz w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, o których mowa w Zarządzeniu nr 262/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2018 r., stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia wewnętrznego.

§ 2. Wykonanie instrukcji powierzam Dyrektorom jednostek oświatowych w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wewnętrzne wchodzi w życie z dniem podpisania.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin