Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zasłużeni obywatele

Prof. Gerard Labuda

Data przyznania: 2002/06/28
Kadencja: III
Wnioskodawca: Edmund Runowicz Prezydent Miasta Szczecin

Prof. Gerard Labuda - studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim i w Lund w Szwecji. Doktorat i rozprawę habilitacyjną napisał podczas okupacji. Wtedy też po 1943 r. prowadził wykłady w kieleckiej filii Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Od 1946 r. wykładał nauki historyczne na uniwersytecie w Poznaniu, którym kierował jako rektor w latach 1962-1965. Od 1953 r. przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Historii Pomorza Instytut Historii PAN. Członek PAN od 1964 r., pełnił przez kilka lat funkcję prezesa Oddziału PAN w Poznaniu, od 1991 do 1994 roku pierwszego prezesa odnowionej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Ogromny dorobek naukowy Gerarda Labudy wiąże się przede wszystkim z badaniami nad dziejami Słowiańszczyzny Zachodniej, średniowiecznym państwem polskim a zwłaszcza nad jego początkami i stosunkami polsko-niemieckimi, a także nad przeszłością Pomorza Zachodniego. Pod jego redakcją ukazały się: fundamentalny „Słownik starożytności słowiańskich” (t.1-4), 1982-1995), Dzieje Szczecina (t. 1-4) 1963-1998. Gerard Labuda w 1995 roku został odznaczony Krzyżem Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Gdańsku, Krakowie, Toruniu i Warszawie. Profesor Labuda jest zasłużonym badaczem i wybitnym znawcą historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. W roku 1998 ukazał się ostatni tom „Dziejów Szczecina”, fundamentalna praca badawcza, w której 35 letni trud i wysiłek oraz opieka merytoryczna i redakcyjna zostały uwieńczone pomnikowym dziełem.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/04/11, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/04/27 13:18:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/04/27 13:18:16 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/04/11 13:01:17 nowa pozycja