Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta wprowadził art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

Pojęcie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego nie zostało określone w ustawie o finansach publicznych, a w § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami).

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest to rada miasta.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) sprawozdanie finansowe zatwierdza organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w procedurze absolutoryjnej.

Sprawozdania:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2011/09/22, odpowiedzialny/a: Stanisław Lipiński, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/12/03 13:39:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 13:39:39 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 11:48:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/02/26 10:00:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/07/02 09:14:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/04/13 11:34:02 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/04/13 11:15:52 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:41:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:40:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/03 13:31:09 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/02 10:05:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/04/21 11:09:48 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/04/21 10:11:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/07/08 12:36:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:22:20 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/23 14:40:25 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 15:09:10 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 15:05:51 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 14:05:42 nowa pozycja