Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dodatkowe Informacje

OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków przypomina, że do dnia 30 czerwca 2020 r. właściciele lub posiadacze zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą składać wnioski o dofinasnowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tych zabytkach. Tryb i zasady udzielania dotacji zostały określone w Uchwale Nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. (zmienionej uchwałą Nr XXXV/961/17 z dnia 21 listopada 2017 r.). Zasady udzielania dotacji w przystępny sposób zostały przedstawione w dostępnej poniżej prezentacji (pdf).

  

  • Gminna Ewidencja Zabytków - wykaz zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). OSTATNIA AKTUALIZACJA:  17.11.2020 r.

 Niniejszy wykaz nie obejmuje obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których lista znajduje się w osobnym wykazie poniżej. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawarty jest w opracowaniu "Zasady ochrony krajobrazu archeologicznego miasta Szczecina" autorstwa Anny Uciechowskiej - Gawron, wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 r.

 

ZAWIADOMIENIE

            Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr 113 poz. 661 ze zm. z 2019 r. poz. 1886)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku – budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Ostrowskiej 42 w Szczecinie, z gminnej ewidencji zabytków.

 

INFORMACJA

            Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr 113 poz. 661 ze zm. z 2019 r. poz. 1886)

Prezydent Miasta Szczecin

informuje

o wyłączeniu karty adresowej zabytku – willi, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 18 w Szczecinie, z gminnej ewidencji zabytków.

 

INFORMACJA

            Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr 113 poz. 661 ze zm. z 2019 r. poz. 1886)

Prezydent Miasta Szczecin

informuje

o wyłączeniu karty adresowej zabytku – budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Krakowskiej 27 w Szczecinie, z gminnej ewidencji zabytków.

 

 

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ZAWIADOMIENIA WSKAZANE JAKO WARUNKI W WYDANYM POZOLENIU KONSERWATORSKIM, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–3, § 13 ust. 2 pkt 1–3, § 14 ust. 3 pkt 1–3, § 16 ust. 2 pkt 1–3, § 17 ust. 2 pkt 1–3 ww. rozporządzenia, przekazuje się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
tel. 91 4245654, 91 4351172, 91 4245850, 91 4245849
fax. 91 4351154
 
udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/05/09, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Hanna Olejnik, dnia: 2020/11/30 13:26:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Olejnik 2020/11/30 13:26:17 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2020/11/23 10:22:10 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2020/11/20 13:48:58 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:12:28 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:10:46 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/06 14:54:15 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:21:56 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:21:38 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:20:41 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/09/16 14:23:51 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/25 14:56:08 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/25 13:12:02 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/25 13:09:57 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/17 11:09:53 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/17 09:57:45 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2020/06/17 08:29:50 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2020/06/17 08:22:57 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2020/06/17 08:12:48 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/09 11:26:16 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/08 14:59:46 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/08 14:54:03 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/03 13:08:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/05/22 15:24:11 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:13:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:12:01 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:10:01 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/12/18 14:07:32 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/12/18 13:52:24 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/30 11:01:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:14:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:11:32 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/09/23 13:26:22 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/09/23 13:24:37 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/07/02 08:54:24 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 09:05:51 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 09:00:38 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 08:40:15 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/05/20 15:22:19 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/04/04 15:38:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/03/28 09:12:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/02/25 14:02:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/02/01 10:38:51 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/08 09:50:59 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/02 13:20:56 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/02 13:18:25 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/01/02 12:40:12 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/21 15:14:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/19 11:42:16 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/19 11:24:40 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/11/15 15:26:00 modyfikacja wartości